12/02/2018

Analiza ryzyka procesowego PHA (WHAT- IF, HAZID, HAZOP)

  • szacowanie ryzyka procesowego,
  • szkolenia z metodyki i zakresu prowadzenia analiz,
  • kierowanie zespołami w przedsiębiorstwach (warsztaty praktyczne),
  • opracowywanie matryc do szacowania ryzyka, tworzenie pełnych raportów z przeprowadzonych analiz, zawierających potencjalnie niebezpieczne scenariusze wystąpienia awarii w odniesieniu do ludzi, mienia i środowiska,
  • zestawienie funkcjonalnych zabezpieczeń oraz rekomendacje dotyczące proponowanych rozwiązań niwelujących poziom ryzyka.