Pożar w rafinerii w Gdańsku – Grupa Lotos

20 maja 2018r, w godzinach porannych doszło do pożaru pompowni na terenie Rafinerii Gdańskiej należącej do Grupy Lotos.

Pożar został sprawnie ugaszony przez jednostki zakładowej straży pożarnej. Nie było poważnych konsekwencji dla ludzi, środowiska naturalnego jak i infrastruktury, chociaż pożar wybuchł w sąsiedztwie zbiorników z materiałami łatwopalnymi.

Prawdopodobną przyczyną pożaru było zatarcie części mechanicznych pompy.