Process Safety Engineering na konferencji naukowo technicznej dotyczącej dochodzeń popożarowych w Krakowie

 

Konferencja Dochodzenia Popożarowe – Nauka i technika, Kraków,    19-20 Października 2017.

Nasz kolega, specjalista ds. bezpieczeństwa procesowego wygłosił referat pod tytułem „Zdarzenia krytyczne w przemyśle, studium przypadku na podstawie wybranej instalacji”

 

 

Celem wystąpienia było zobrazowanie zagrożeń związanych z działalnością Zakładów Dużego Ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, użytkowania instalacji oraz substancji niebezpiecznych, będących potencjalnym źródłem wystąpienia awarii.

Przedstawiono studium przypadku, na bazie faktycznego zdarzenia awaryjnego celem podkreślenia znaczącej roli zespołów dokonujących analizy ryzyka procesowego, jako etapu zapobiegania oraz badania przyczyn wystąpienia zdarzenia będącego ważnym elementem prowadzącym do odkrycia przyczyn źródłowych oraz wprowadzenia zabezpieczeń prewencyjnych celem eliminacji możliwości wystąpienia podobnego scenariusza w przyszłości, niosącego ze sobą potencjalnie poważniejsze skutki.