PSE użytkownikiem profesjonalnego narzędzia do modelowania zagrożeń Seveso – Effects 11 !!!

PSE to firma stale podnosząca jakość swoich usług oraz zapewniająca profesjonalne rozwiązania w obszarze zarządzania szeroko pojętego bezpieczeństwa procesowego.

Pragniemy poinformować o podjęciu strategicznej decyzji o nabyciu praw licencyjnych do użytkowania profesjonalnego oprogramowania EFFECTS firmy Gexcon (Dawniej TNO).

EFFECTS to profesjonalne narzędzie do modelowania zasięgu skutków potencjalnych zdarzeń awaryjnych takich jak uwolnienia do środowiska, pożary i eksplozje, używana nie tylko przez grono najlepszych firm konsultingowych w Europie, ale również przez światową czołówkę ubezpieczycieli.

Dla naszych klientów wykonaliśmy już kilka projektów w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym – Dyrektywa Seveso III.

Oprogramowanie bazuje na wieloletnich badaniach opartych na metodach CCPS oraz TNO co pozwala z bardzo dużą precyzją określić m.in. zasięgi skutków oddziaływania szerokiej gamy potencjalnych zdarzeń awaryjnych.

Zapraszamy do współpracy w zakresie wykonania dokumentacji ZZR/ZDR (Seveso) oraz coraz częściej wymaganych analiz w zakresie rozbudowy zakładów w kontekście zapewnienia bezpiecznych odległości oraz efektu domina.