Wybuch pyłu magnezu w zakładach Meridian Magnesium w Michigan

3 maja 2018 doszło do wybuchu w zakładzie produkującym konstrukcje na bazie magnezu.

W wyniku zdarzenia obrażeń doznały 2 osoby.

Źródłem eksplozji był pył metaliczny magnezu, w wyniku wybuchu pierwotnego doszło do dwóch wybuchów wtórnych o dużej sile niszczącej.

W wyniku wybuchu doszło do poważnych zniszczeń budynku oraz powstanie poważnego pożaru.

Pożary metali w tym magnezu są bardzo trudne do ugaszenia, nie wolno stosować powszechnie używanych środków gaśniczych opartych na wodzie gdyż potęgują skutki pożaru.