04/05/2014

Zrealizowane projekty

W trosce o wrażliwe dane naszych klientów, nie podajemy ich nazw bez wyraźnej ich zgody, dlatego znajdziecie Państwo tylko dane ogólne  dotyczące zrealizowanych dotychczas przez nas projektów.
Dokumentacja ATEX – OZW i DZPW

Ponad sto opracowań dla przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie całego kraju oraz dla klienta na Ukrainie

Dokumentację wykonano dla różnych branż:

– spożywcza,

– lakiernie,

– zakłady użytkujące instalacje z amoniakiem,

– zakłady produkujące farby i lakiery na bazie łatwopalnych rozpuszczalników organicznych,

– przemysł drzewny,

– przemysł chemiczny, w tym petrochemiczny,

– automotive,

– zakłady użytkujące instalacje z gazem ziemnym i LPG,

– inne.

Dokumentacja ZZR i ZDR (Seveso III)

– Kilkadziesiąt opracowań dla zakładów przemysłowych oraz magazynów na terenie całego kraju

Analizy klasyfikacyjne zakładów do progów ZZR i ZDR

– Kilkadziesiąt opracowań dla zakładów przemysłowych oraz magazynów na terenie całego kraju

Dochodzenia po-pożarowe
  • Ekspertyza po-pożarowa w kabinie wentylacyjnej lakierni – firma automotive, południowa Polska
  • Ekspertyza po-pożarowa szafy kondensatorów mocy biernej – firma z obszaru przemysłu chemicznego, południowa Polska
  • Ekspertyza po-pożarowa hostelu – Ryga, Łotwa
Ochrona przeciwpożarowa
  • Ekspertyzy oraz opinie rzeczoznawcze na terenie całego kraju
  • Nadzór inwestorski nad rozbudową instalacji przemysłowych na terenie całego kraju
 Analizy ryzyka procesowego

Wiele analiz PHA, LOPA oraz HAZOP.

Oraz inne niestandardowe projekty w tym szkolenia oraz audyty przedsiębiorstw, również na terenie Europy.