12/02/2018

ATEX

  • analiza ryzyka wybuchowego – Ocena Zagrożenia Wybuchem (OZW),
  • opracowanie Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW),
  • wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem,
  • dobór urządzeń do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem,
  • audyty przedsiębiorstw.