Wielki pożar na terenie Stoczni Nauta w Gdańsku. Spłonął magazyn z farbami.

17 lipca około godziny 12:30 wybuchł groźny pożar w hali składowania farb i lakierów na terenie Stoczni Nauta w Gdańsku. Spłonęła hala magazynowa z farbami. W akcji gaśniczej uczestniczyło kilkanaście zastępów straży pożarnej. Władze Gdańska zaapelowały do mieszkańców o zamknięcie okien. Przyczyną powstania pożaru były prace niebezpieczne pod względem pożarowym – dokładnie prace spawalnicze.

Wybuch pyłu magnezu w zakładach Meridian Magnesium w Michigan

3 maja 2018 doszło do wybuchu w zakładzie produkującym konstrukcje na bazie magnezu. W wyniku zdarzenia obrażeń doznały 2 osoby. Źródłem eksplozji był pył metaliczny magnezu, w wyniku wybuchu pierwotnego doszło do dwóch wybuchów wtórnych o dużej sile niszczącej. W wyniku wybuchu doszło do poważnych zniszczeń budynku oraz powstanie poważnego pożaru. Pożary metali w tym Read more about Wybuch pyłu magnezu w zakładach Meridian Magnesium w Michigan[…]

Pożar w rafinerii w Gdańsku – Grupa Lotos

20 maja 2018r, w godzinach porannych doszło do pożaru pompowni na terenie Rafinerii Gdańskiej należącej do Grupy Lotos. Pożar został sprawnie ugaszony przez jednostki zakładowej straży pożarnej. Nie było poważnych konsekwencji dla ludzi, środowiska naturalnego jak i infrastruktury, chociaż pożar wybuchł w sąsiedztwie zbiorników z materiałami łatwopalnymi. Prawdopodobną przyczyną pożaru było zatarcie części mechanicznych pompy.

Ogromny pożar w rozlewni chemikaliów w Żywcu

23 kwietnia około godziny 21:00 doszło do potężnego pożaru zakładu zajmującego się rozlewem rozpuszczalników i innych związków chemicznych w Żywcu. To największy z pożarów na Żywiecczyźnie. Na szczęście nie było ofiar śmiertelnych i rannych. W akcji ratowniczej brały udział jednostki PSP z Żywca, Bielsko-Białej i Katowic. Ogień strawił cała powierzchnię magazynową zakładu oraz samochody zaparkowane Read more about Ogromny pożar w rozlewni chemikaliów w Żywcu[…]

Wybuch w rafinerii Husky, Wisconcin U.S.A.

27 kwietnia 2018r W rafinerii Husky w mieście Superior, stan Wisconcin doszło do eksplozji i rozległego pożaru. Do wybuchu doszło na tacy zbiorników ropy naftowej lub asfaltu. Zarządzono ewakuację pobliskich domostw, szkół i szpitali, 20 osób zostało rannych. Niebo zasłaniała potężna chmura palącego się paliwa.  

Eksplozja w Czeskim Unipetrolu – zginęło 6 osób

W czwartek, 22 marca 2018 około godziny 10:00, w zakładach chemicznych Unipetrol w czeskich Kralupach doszło wybuchu, w którym zginęło 6 osób. Do wypadku doszło podczas prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym wewnątrz opróżnionego zbiornika po wyrobach petrochemicznych. Przyczyną było najprawdopodobniej nagromadzenie oparów węglowodorów wewnątrz zbiornika oraz zainicjowanie wybuchu poprzez efektywne źródło zapłonu jakim jest Read more about Eksplozja w Czeskim Unipetrolu – zginęło 6 osób[…]

Pożar zakładu produkującego farby i lakiery w Londynie

8 stycznia 2018 roku doszło do poważnego pożaru magazynu w zakładzie produkcyjnym farb i lakierów na północnych przedmieściach Londynu. Pożar spowodował kolejne eksplozje pojemników, najprawdopodobniej beczek zawierających łatwopalne farby i lakiery potęgujące rozmiary zdarzenia. W akcji ratowniczo-gaśniczej wzięło ponad 100 strażaków, zastosowano także procedurę „shelter in place” względem społeczności lokalnej, celem ochrony przed działaniem toksycznego Read more about Pożar zakładu produkującego farby i lakiery w Londynie[…]

Wybuch w tłoczni gazu w austriackim Baumgarten

27 grudnia 2017 roku doszło do eksplozji przewodu gazowego w tłoczni gazu ziemnego w Baumgarten. W wyniku zdarzenia zginęła jedna osoba a 18 odniosło poważnych obrażeń. Stacja w Baumgarten, w graniczącej ze Słowacją gminie Weiden an der March w kraju związkowym Dolna Austria, jest największym austriackim terminalem importowym gazu ziemnego i węzłowym punktem europejskiej sieci gazociągów. Read more about Wybuch w tłoczni gazu w austriackim Baumgarten[…]