Operat Przeciwpożarowy zgodnie z Ustawą o Odpadach i Prawem Ochrony Środowiska

Nowelizacje wspomnianych aktów prawnych wprowadzają nowy wymóg prawny w postaci sporządzenia OPERATU PRZECIWPOŻAROWEGO.

Nasz zespół, mimo braku przepisów wykonawczych stworzył już kilka wspomnianych opracowań i z powodzeniem uzyskał aprobatę, odpowiednich organów wydających decyzje środowiskowe oraz postanowienia właściwych terytorialnie jednostek PSP.

Zapraszamy do współpracy we wspomnianym zakresie.

Zapewniamy rzetelne,  indywidualne oraz dopasowane podejście do każdego zadania.