12/02/2018

Bezpieczeństwo w przemyśle

  • wdrażanie elementów system zarządzania bezpieczeństwem procesowym w przemyśle – Process Safety management (PSM),
  • zarządzanie zmianą – Management of Change (MOC),
  • procedury bezpiecznego prowadzenia procesu technologicznego – Safety Operational Procedures (SOP),
  • zapewnienie ciągłości działania – Business Continuity Management (BCM).