12/02/2018

Ochrona przeciwpożarowa

UWAGA!!!

Nowość.

Oferujemy wykonawstwo operatów pożarowych wymaganych przez znowelizowane Ustawy o Odpadach oraz Prawo Ochrony Środowiska.

  • doradztwo i obsługa w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  • wszelkie aspekty dotyczące ochrony przeciwpożarowej obiektów ze szczególnym uwzględnieniem obiektów przemysłowych,
  • uzgodnienia projektów budowlanych i inwestycji pod względem ochrony przeciwpożarowej w przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych wykonane przez rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,
  • opinie oraz ekspertyzy techniczne dotyczące rozwiązań zastępczych i zamiennych w zakresie ochrony przeciwpożarowej wykonane przez rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,
  • opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,
  • przeglądy i konserwacja instalacji i urządzeń przeciwpożarowych,
  • audyty przedsiębiorstw.