12/02/2018

SEVESO III

  • klasyfikacja zakładów do statusu ZZR i ZDR,
  • przygotowanie Zgłoszenia dla Zakładu ZZR i ZDR,
  • sporządzenie Programu Zapobiegania Awariom (PZA),
  • opracowanie Raportu o Bezpieczeństwie (ROB),
  • opracowanie Wewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego (WPOR),
  • wyznaczanie zasięgu stref oddziaływania toksycznego gazów i stężeń par wybuchowych dla uwolnionych substancji niebezpiecznych z instalacji, zasięgu stref oddziaływania termicznego w razie pożaru, oraz zasięgów oddziaływania ciśnienia fali uderzeniowej i odłamkowania dla zbiorników,
  • pełna analiza warstw zabezpieczeń LOPA (Layer of Protection Analysis) dla instalacji pod kątem ich bezpiecznego funkcjonowania z uwzględnieniem wskaźników zabezpieczeń SIS i SIL.